Elise Aed OÜ projekti kaasfinantseeritakse MAK meetmest

Elise Aed OÜ projekti nr 41002200331 kaasfinantseeritakse MAK meetme 4.1 vahenditest eesmärgiga parandada põllumajandusettevõtte tulemuslikkust. Investeeringud väeturi, taimekaitsemasina ning elektrigeneraatori hankeks on suunatud tootmisefektiivsuse suurendamisele ning elektrienergia varustuskindluse ja tootmisseadmete talitluspidevuse tagamisele.