Võlglased

Püsikliendile

Võlglased

Juriidilse/füüsilise isiku nimi             reg.nr.            juhatuse liige või omanik või esindaja          arvete summa
 
Liia Muna                                                                                                                                                        34.- (võlg alates 06.07.2015)
Marju Varter                                                                                                                                                     4.68 (võlg alates 15.10.16)
 

                                                                                                                                         

 

Land &  Investment OÜ     11257239,

põhivõlg 4800.-, viivis kohtuotsuse tegemise kuupäevaga (Pärnu Maakohtu kohtuotsus tsiviilasjas 2-14-30429 29.10.2015)  621.12 , kohtu menetluskulud 475.- , lisandub viivis 0,96 eurot päevas kuni põhivõla tasumise kuupäevani. Seisuga 02.11.18 on lisandunud viivist 1056.- ja kokku tasumata 6952.12